0

Thu mua dây điện cũ các loại

docuthanhly.com.vn chuyên mua thanh lý hệ thống điện cũ hỏng, dây điện, thiết bị điện không còn sử dụng .Ngay

Thẻ:, Xem thêm  
0

Thu mua dây điện thiết bị điện

Dây điện thiết bị điện thường được loại ra không còn sử dụng được. Khi giữ phế liệu lại quá

Thẻ:, , , , , , , Xem thêm