1 item by Huỳnh Chấn Quốc

Sang dụng cụ quán sinh tố

TP. Hồ Chí Minh 45,000,000.00VND

1.Máy XST Omni Blend V x 2máy (1 máy bh đến 22/9/18, 1 máy đến 28/12/18) : 3t2,2t82.Máy ép panasonic

Điện thoại liên hệ
No phone provided.

Địa chỉ
199 Nguyễn Thiệt Thuật,q3