Điện thoại liên hệ
918293131

Địa chỉ
1375 đường 3/2, phường 16, quận 11, tphcm

Sang Ch cần thanh lý 5 tủ kiếng trưng bày. Có thể trưng các mặt hàng cao cấp như Đông trùng hạ thảo, yến, cafe, linh kiện điện tử