Điện thoại liên hệ
0933358717 (Mr. Khánh)

Địa chỉ
liên hệ Mr. Khánh 0933.358.717

– Ghế xoay mới 95%, tay nhựa, lưng lưới

– Điều chỉnh được độ cao thấp